TH EN
ราคาหลักทรัพย์ (กราฟราคา)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:35
ชื่อย่อหุ้น : PF
ราคาล่าสุด
0.42THB
เปลี่ยนแปลง: (%)
+0.01 (2.44%)
ปริมาณ (หุ้น):
5,415,600
วันก่อนหน้า 0.41 ช่วงราคาระหว่างวัน 0.41 - 0.43
ราคาเปิด 0.41 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.40 - 0.62

ข้อมูลที่สำคัญ